3G MACHINERY - Verejná zeleň
Ponuka » Verejná zeleň

Verejná zeleň

Kosačka RONDÓ K333

Rondo je syntézou technológie Antonio Carraro a inovácií, ktoré sa prejavujú kmitavým podvozkom, rovnako veľkými kolesami, výkonom a komfortom.

Ručný aerifikátor

Ručný aerifikátor s možnosťou voľby dutých a plných hrotov.

Multifunkčné stroje na údržbu trávnika

Ručné (walk-behind) multifunkčné stroje s profesionálnymi adaptérmi na hlavnú hnaciu jednotku.