3G MACHINERY - Pomôcky na meranie kvality povrchu futbalového ihriska podľ a FIFA.

Pomôcky na meranie kvality povrchu futbalového ihriska podľ a FIFA.

BALL ROLL TESTER 

Pri testovaní prírodného trávnika by ste mali namerať hodnoty medzi 4- 10 mtr. Ideálna hodnota prírodného trávnika by mala byť v intervale 4-8mtr.*

Čím je nameraná hodnota nižšia, tým je hrateľný povrch pomalší.

 

 

 

 

 

BALL REBOUND TESTING BAR

Vertikálna pomôcka BALL REBOUND meria kvalitu povrchu pomocou spustenia lopty z výšky 2m a meria sa výška jej výskoku. pri meraní na prírodnom trávniku by ste mali namerať hodnoty v intervale medzi 50-100cm, ale ideálne hodnoty by sa mali pohybovať v rozmedzí 60-85cm.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Údaje vychádzajú z konceptu FIFA pre kvailtu trávneho hracieho povrchu.

V prípade záujmu nás kontaktujte na: kmetyova@3gmachinery.eu, prípadne telefonicky 0903772570.