3G MACHINERY - Futbal
Ponuka » Futbal

Futbal

Sod cutter (vyrezávač koberca)

Stroje na vyrezávanie trávneho koberca.

Stroje na údržbu syntetických povrchov.

Veľa ľudí si myslí, že umelé povrchy si nevyžadujú žiadnu údržbu. To je však omyl. Tak ako živý trávnik potrebuje kosenie a aerifikáciu, tak aj umelé povrchy potrebujú stálu údržbu.

Pomôcky na meranie kvality povrchu futbalového ihriska podľ a FIFA.

Ponúkame vám pomôcky, vďaka ktorým môžete zmerať kvalitu vašeho trávneho hracieho povrchu, podľa kritérií FIFA!

Hĺbkový pôdny aerátor

Tento jedinečný hĺbkový aerátor preniká do hĺbky 1 m pod povrch pôdy, a prevzdušňuje s malým alebo takmer žiadnym narušením povrchu. uje premočenej pôde odvod vody do drenáži.

Multifunkčné stroje na údržbu trávnika

Ručné (walk-behind) multifunkčné stroje s profesionálnymi adaptérmi na hlavnú hnaciu jednotku.

Pieskovacie stroje

Pieskovanie sa používa na trávnatých plochách, ktoré sú viac zaťažované. Výhodou pieskovania je,že zlepšuje príjem vody z pôdy, zvyšuje poróznosť pôdy a znižuje možnosť tvorby prázdnych miest v trávniku a následne tvorbu buriny

Sejačky

Sejačky sú určené buď na výsev alebo dosev. Dosevom sa renovuje trávnik a zvyšuje jeho hustota. Dosevom je možné tiež cielene meniť zloženie (zastúpenie jednotlivých druhov) v trávniku.

Aerifikátory

Aerifikácia sa používa na prevzdušnenie a rozrušenie zhutnenej pôdy, vytvorenie lepších podmienok pre rast trávy, regeneráciu trávnikov, rýchlejšie vsakovanie vody a pre celkové zlepšenie kvality ihriska. Aerifikátory intenzívne prevzdušňujú vegetačnú vrstvu a uvoľňujú zhutnenie, ktoré je spôsobené zaťažením trávnika.